Te Huur Veenkade 189 2513 EM Den Haag

Te huur in het mooie Zeeheldenkwartier, winkelruimte/ kantoorruimte van ca 80 m2 .
Het is niet toegestaan deze winkelruimte te gebruiken voor horeca doeleinden.
De winkel is op de hoek gelegen met daarnaast een supermarkt en in de nabijheid van Den Haag centrum.

Indeling:

– Entree vanaf de straatzijde

– Open winkelruimte

– Toilet en pantry

Opleveringsniveau:

Uitgangspunt voor de verhuur is een casco verhuur.

Huurprijsbetaling:

Per maand vooruit middels een automatische overboeking.

Huurtermijn:

Nader te bepalen

Huurprijsaanpassing:

Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

Servicekosten:

Geen. Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting op en betaling van alle nutsvoorzieningen.

Zekerheidsstelling:

Bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom/ bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoed.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huuringangsdatum: per direct

Zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

Huurovereenkomst:

Wanneer partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst.

Huurprijs 1850,- per maand